(1)
2001, N. 3. Volum 59. Internasjonal Politikk 2016, 59.