(1)
2002N. 1. Volum 60. Internasjonal Politikk 1, 60.