(1)
2002N. 3. Volum 60. Internasjonal Politikk 1, 60.