(1)
2003N. 2. Volum 61. Internasjonal Politikk 1, 61.