(1)
Mouritzen, H. Grænser for Handlefrihed: Skandinaviske Stater I Asymmetrisk Bilateralt Diplomati. Internasjonal Politikk 2022, 80, 6-27.