(1)
2004N. 2. Volum 62. Internasjonal Politikk 1, 62.