(1)
Heier, T. NATOs Rolle I Norsk Forsvarsreform, 1998‒2002. Internasjonal Politikk 2021, 79, 208-217.