(1)
Friis, K. Militæraktivisme: Uklare Definisjoner Og Politisk Slagside. Internasjonal Politikk 2021, 79, 166-172.