(1)
Mouritzen, H. ’Aktivisme’: Drop Det Begreb!. Internasjonal Politikk 2021, 79, 185-187.