(1)
Fjærtoft, T. E. Norsk støtte Til FNs Totalforbud Mot atomvåpen?. Internasjonal Politikk 2021, 79, 388-410.