(1)
2007N. 1. Volum 65. Internasjonal Politikk 1, 65.