(1)
Hauge, S. T. Track IV: Framtidens Diplomati. Internasjonal Politikk 2022, 80, 138–156.