(1)
2007, N. 2,. Volum 65. Internasjonal Politikk 2016, 65.