(1)
Gåsemyr, H. J.; Medin, H. Norge Som mål for Utenlandske Investeringer: Trender Og Forklaringer. Internasjonal Politikk 2022, 80, 104-131.