(1)
2008N. 1. Volum 66. Internasjonal Politikk 1, 66.