(1)
2008N. 4. Volum 66. Internasjonal Politikk 1, 66.