(1)
Romarheim, A. Terrorkrigens Narrativer. Internasjonal Politikk 2021, 79, 273-290.