(1)
Stormoen, O. M.; Augestad Knudsen, R. Internasjonal Politikk Og Arven Etter 11. September. Internasjonal Politikk 2021, 79, 261-272.