(1)
2005N. 1. Volum 63. Internasjonal Politikk 1, 63.