(1)
Hagen, R. J. Utviklingspolitikken: En Revolusjon Er En Illusjon?. Internasjonal Politikk 2021, 79, 367-376.