(1)
Ekkeren Onsager, J.; Stuvøy, K. Barentssamarbeidet Og Geopolitisk Spenning: En Analyse Av Norske Erfaringer Og Legitimeringspraksiser. Internasjonal Politikk 2022, 80, 350–374.