(1)
Halvorsen, A. Pandemirespons Og Global Helse I Norsk Utenrikspolitikk – Og I FNs sikkerhetsråd. Internasjonal Politikk 2021, 79, 444-449.