(1)
Urdal, H.; Rødningen, I. Global Helse Og Sikkerhet – En Oversikt over Kunnskapsgrunnlaget. Internasjonal Politikk 2021, 79, 461-469.