(1)
Schia, N. N.; Olsson, L.; Rødningen, I. Global Helse Og Internasjonal Fred Og Sikkerhet – Implikasjoner for FNs sikkerhetsråd?. Internasjonal Politikk 2021, 79, 438-443.