(1)
Røttingen, J.-A.; Onarheim, K. H. Grensekryssende Helsetrusler Og FNs sikkerhetsråd. Internasjonal Politikk 2021, 79, 450-460.