(1)
Gulbrandsen, L. H.; Hermansen , E. . A. T. Ever Closer Union? Norges Tilknytning Til EUs Klimaregelverk. Internasjonal Politikk 2022, 80, 170–183.