(1)
Moe, E.; Rostad Sæther, S.; Stræte Røttereng, J.-K.; Hansen, S. T. Kraftmangel I Horisonten: Norsk Klima-Utenrikspolitikk Fra Konsensus Til Strid?. Internasjonal Politikk 2022, 80, 197–209.