(1)
Stankovic, T.; Sending, O. J.; Øverland, I. Norges klimaomdømme På Twitter. Internasjonal Politikk 2022, 80, 221–235.