(1)
Andersen, A. T. I atomvåpnenes Skygge: Amerikansk Atomstrategi Og Norge. Internasjonal Politikk 2022, 80, 375–399.