(1)
Yennie Lindgren, W.; Lindgren, P. Y. Kampen Om idémessige Forklaringer På Japansk Sikkerhetspolitikk: Kina I Japans Identitetskonstruksjon. Internasjonal Politikk 2016, 74.