(1)
Hellestveit, C. Stomperud I Bagdad. Internasjonal Politikk 2016, 74.