(1)
Nissen, A. Sikkerhetspolitikkens Primat – Norsk Freds- Og Forsoningspolitikk under Ine Eriksen Søreide. Internasjonal Politikk 2023, 81, 3–13.