(1)
Bjur, I. S. N.; Rø, J. G. Norges Allierte tålmodighet: USA-Relasjonen I Norsk Sikkerhetspolitikk under Utenriksminister Ine Eriksen Søreide 2017–2021. Internasjonal Politikk 2023, 81, 77–90.