(1)
Lanteigne, M. Norden Og Kina: «Smått Er Godt» Islands økonomiske Diplomati Med Kina. Internasjonal Politikk 2016, 74.