(1)
Fagerberg, J. Det Globale grønne Skiftet: Mer Evolusjon Enn Revolusjon . Internasjonal Politikk 2023, 81, 465–491.