(1)
Endresen, C. Reform, Sekularisme Og Globalisering. Internasjonal Politikk 2016, 74.