(1)
Brattberg, E. Sveriges säkerhetspolitiska förhållande Med USA I En Ny Tid. Internasjonal Politikk 2017, 75.