(1)
Breitenbauch, H. Ø. Det Store Nordiske Rum: Trump, Putin Og Geopolitikkens Uafvendelighed. Internasjonal Politikk 2017, 75.