(1)
Restad, H. E. Det Amerikanske Valget (eller: Er Enden nær?). Internasjonal Politikk 2017, 75.