(1)
Tallaksen, S. Harald Høiback: «Forsvaret – Et Kritisk Blikk Fra Innsiden». Internasjonal Politikk 2017, 75.