(1)
Haugevik, K. M. Hva Betyr Brexit for Utenforlandet Norge?. Internasjonal Politikk 2017, 75.