Jensen, M. S. (2019). Cyberresiliens, sektorprincip og ansvarsplacering – nordiske erfaringer. Internasjonal Politikk, 77(3), 266–277. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1369