Kristiansen, M., & Hoem, N. (2019). Avskrekking som element i cybersikkerhetsstrategi fra et småstatsperspektiv. Internasjonal Politikk, 77(3), 252–265. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1385