Jacobsen, J. T. (2019). NATOs offensive cyberspaceoperationer. Muligheder og udfordringer ved NATOs forespørgselsdrevne og effektbaserede tilgang. Internasjonal Politikk, 77(3), 241-251. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1393