Muller, L. P. (2019). Inn i gråsonen: avskrekking som forsvar av cyberspace?. Internasjonal Politikk, 77(3), 288–295. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1397