Aukrust, K. (2018). Macron-metoden. Internasjonal Politikk, 76(3), 269-278. https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1439