Rottem, S. V., Soltvedt , I. F. ., & Prip, C. (2020). Arktisk råd i spennet mellom forskning, forvaltning og politikk. Internasjonal Politikk, 78(3), 284–310. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1504