Græger, N. (2019). Iver B. Neumann, forsvarsdebatten og fagtradisjoner – kritiker, rabulist og nybrottsmann. Internasjonal Politikk, 77(2), 133-139. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1608