Knutsen, T. L. (2019). Ivers oeuvre. Internasjonal Politikk, 77(2), 148-157. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1615