Græger, N. (2019). Veivalg og spenninger i norsk sikkerhetspolitikk: Norges forhold til NATO og EU. Internasjonal Politikk, 77(1), 84-94. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1625